Obec Klentnice!

Obec náležela v roce 1322 k panství mikulovskému. Dle urbáře z roku 1414 tu byl rad - Sirotčí hrad, rychta, lázeň, rybník 35 podsedků různé velikosti obdělaných a 7 pustých. R. 1645 a následně 1663 dolehl na Klentnici tatarský nájezd, kdy zpustla téměř polovina rolí a vinic.

Farou příslušela obec  do Mikulova; v 16 stol. převládal v obci protestantismus a novokřtěnci. lokálie byla zřízena v roce 1785, na faru byla povýšena r. 1869. V obci se připomíná kostel v r. 1582.

Úřední deska

16. 3. 2018 Seznam neznámých vlastníků

16. 3. 2018 Opatření obecné povahy

14. 3. 2018 Záměr na prodej pozemku č. 4/2018

Aktuality

15. 2. 2018 Sběrný dvůr

10. 2. 2018 Fašank

23. 1. 2018 Komunální odpad

22. 1. 2018 Poplatky - odpady


Rozpočtová opatření

Není dostupný žádný aktuální záznam na rozpočtovém opatření.

obec Klentnice

Obec Klentnice
Klentnice 24
692 01  Mikulov

  starostka - Monika Blahová -  519 515 197, 724 168 194

účetní, administrativa - 519 515 197

opatrovnictví - Lenka Valíčková, Adam Koprivňanský - 774 126 707

E.mail:  ou@klentnice.cz

ID dat.schránky: wh8budg