Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č.2/2010-O udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

10.3.2010

OZV3/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

10.3.2010

OZV Klentnice č 1lom2014 k zabezpečení PO po kontrole MV.doc

 

OZV č.4/2010 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a o podmínkách pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků

10.3.2010

Směrnice pro prodej majetku obce Klentnice obálkovou metodou.doc

 

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek orgány obce Klentnice

17.12.2012

Nařízení Obce Klentnice č.1/2011

 

Nařízení obce č. 2_2015.pdf

28.8.2015

OZV 3/2015 o místním poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem.pdf

4.1.2016 

Jednací řád.pdf

11.2.2016 

OZV 2/2016 Obce Klentnice, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační.pdf

29.2.2016 

OZV č. 3/2016 Obecně závazná vyhláška obce Klentnice, o místním poplatku z ubytovací kapacity.pdf

29.2.2016 

OZV č. 4/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

1.3.2016 

OZV č. 5/2016 o regulaci hlučných činností.pdf

15.12.2016 

 OZV č. 6/2016 o nočním klidu.pdf

13.10.2016 

OZV č. 7/2016 o místním poplatku ze psů.pdf

15.12.2016 

 

Sazebník úhrad.pdf

 

OZV č. 1_2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

 

 Jednací řád výborů zastupitelstva obce.pdf

7.3.2017 

 OZV 1_2017.pdf

24.3.2017 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

  Výpisy z usnesení ZO

   výpis ZO č.8.pdf

   Výpis ze ZO č. 9.pdf

   Výpis usnesení č. 10 ZO ze dne 23.6.2016.pdf

   výpis z usnesení ZO č. 11.pdf

   Výpis z usnesení č. 12.pdf

   výpis ZO č. 13.pdf

   Výpis z usnesení č. 14 ZO ze dne 7.3.2017.pdf

   Výpis ZO č. 15 ze dne 11.4.2017.pdf

    Výpis ZO č. 16 ze dne 17.5.2017.pdf

    Výpis z usnesení č. 17 ze dne 26.6.2017.pdf

Výpis z usnesení č. 18 ze dne 25.9.2017.pdf

Výpis z usnesení ZO č. 19.pdf

výpis usnesení - ZO č.20 z 19.12.2017.pdf

Vypis usneseni ZO č.21 ze dne 12.3.2018.pdf

 Vypis usneseni ZO č. 22 ze dne 4.4.2018.pdf

Vypis usneseni ZO č.23 ze dne 18.4.2018.pdf