Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č.2/2010-O udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

10.3.2010

OZV3/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

10.3.2010

OZV Klentnice č 1lom2014 k zabezpečení PO po kontrole MV.doc

 

OZV č.4/2010 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a o podmínkách pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků

10.3.2010

Směrnice pro prodej majetku obce Klentnice obálkovou metodou.doc

 

Směrnice č.1/2019 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.pdf

24.6.2019

Nařízení Obce Klentnice č.1/2011

 

Nařízení obce č. 2/2015 zákaz podomního prodeje.pdf

28.8.2015

OZV 3/2015 o místním poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem.pdf

4.1.2016 

Jednací řád zastupitelstva.pdf

11.2.2016 

OZV 2/2016 Obce Klentnice, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační.pdf

29.2.2016 

OZV č. 3/2016 Obecně závazná vyhláška obce Klentnice, o místním poplatku z ubytovací kapacity.pdf

29.2.2016 

OZV č. 4/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

1.3.2016 

OZV č. 5/2016 o regulaci hlučných činností.pdf

15.12.2016 

OZV č. 6/2016 o nočním klidu.pdf

13.10.2016 

OZV č. 7/2016 o místním poplatku ze psů.pdf

15.12.2016 

Jednací řád výborů zastupitelstva obce.pdf

7.3.2017 

OZV 1_2017.pdf

24.3.2017 

OZV č. 2-2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

OZV č. 01/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

1.6.2019

 

1.3.2019

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

  

Výpisy z usnesení ZO

ROK 2019:

4. zápis usnesení ZO ze dne 12.2.2019.pdf

5. zápis usnesení ZO ze dne 6.3.2019.pdf

6. zápis usnesení ZO ze dne 18.3.2019.pdf 

7. zápis usnesení ZO ze dne 3.4.2019.pdf

8. zápis usnesení ZO ze dne 15.5.2019.pdf 

9. zápis usnesení ZO ze dne 24.6.2019.pdf 

10. výpis usnesení ZO ze dne 5.8.2019.pdf

 

ROK 2018: 

3.zápis usnesení ZO ze dne 20.12.2018.pdf

 

 

2.zápis usnesení ZO ze dne 28.11.2018.pdf

 

1.zápis ustanovující ZO ze dne 31.10.2018.pdf

 

 

 ROK 2016:

   výpis ZO č.8.pdf

   Výpis ze ZO č. 9.pdf

   Výpis usnesení č. 10 ZO ze dne 23.6.2016.pdf

   výpis z usnesení ZO č. 11.pdf

   Výpis z usnesení č. 12.pdf

   výpis ZO č. 13.pdf

 

ROK 2017:

 Výpis z usnesení č. 14 ZO ze dne 7.3.2017.pdf

 Výpis ZO č. 15 ze dne 11.4.2017.pdf

 Výpis ZO č. 16 ze dne 17.5.2017.pdf

Výpis z usnesení č. 17 ze dne 26.6.2017.pdf

Výpis z usnesení č. 18 ze dne 25.9.2017.pdf

Výpis z usnesení ZO č. 19.pdf

výpis usnesení - ZO č.20 z 19.12.2017.pdf

 

ROK 2018:

Vypis usneseni ZO č.21 ze dne 12.3.2018.pdf

 Vypis usneseni ZO č. 22 ze dne 4.4.2018.pdf

Vypis usneseni ZO č.23 ze dne 18.4.2018.pdf

Výpis usnesení ZO č.24 ze dne 20.6.2018.pdf

Výpis z usnesení ZO č.25 ze dne 17.8.2018.pdf