Obec Klentnice!

Obec náležela v roce 1322 k panství mikulovskému. Dle urbáře z roku 1414 tu byl rad - Sirotčí hrad, rychta, lázeň, rybník 35 podsedků různé velikosti obdělaných a 7 pustých. R. 1645 a následně 1663 dolehl na Klentnici tatarský nájezd, kdy zpustla téměř polovina rolí a vinic.

Farou příslušela obec  do Mikulova; v 16 stol. převládal v obci protestantismus a novokřtěnci. lokálie byla zřízena v roce 1785, na faru byla povýšena r. 1869. V obci se připomíná kostel v r. 1582.

Úřední deska

20. 11. 2017 Omezení agend Obecní úřad

25. 4. 2017 Rozpočet DSO Mikulovsko

31. 3. 2017 RO č. 3/2017

Aktuality

20. 11. 2017 Omezení agend OÚ

8. 12. 2017 Adventní Bratislava

10. 4. 2017 Bodové pole - zeměměřičské práce


obec Klentnice

Obec Klentnice
Klentnice 24
692 01  Mikulov

  starostka - Monika Blahová -  724 168 194

účetní, administrativa - Táňa Heráková -  519 515 197, 725 714 958

opatrovnictví - Lenka Valíčková, Adam Koprivňanský - 774 126 707

E.mail:  ou@klentnice.cz

ID dat.schránky: wh8budg