Obec Klentnice!

Obec náležela v roce 1322 k panství mikulovskému. Dle urbáře z roku 1414 tu byl rad - Sirotčí hrad, rychta, lázeň, rybník 35 podsedků různé velikosti obdělaných a 7 pustých. R. 1645 a následně 1663 dolehl na Klentnici tatarský nájezd, kdy zpustla téměř polovina rolí a vinic.

Farou příslušela obec  do Mikulova; v 16 stol. převládal v obci protestantismus a novokřtěnci. lokálie byla zřízena v roce 1785, na faru byla povýšena r. 1869. V obci se připomíná kostel v r. 1582.

Úřední deska

18. 7. 2017 Rozhodnutí

4. 7. 2017 Záměr na prodej pozemku KN p.č. 2369

4. 7. 2017 Záměr na prodej pozemku

Aktuality

30. 6. 2017 Odstávka vody

23. 6. 2017 Brigáda

10. 4. 2017 Bodové pole - zeměměřičské práce


obec Klentnice

Obec Klentnice
Klentnice 24
692 01  Mikulov

  starostka - Monika Blahová -  724 168 194

účetní, administrativa - Táňa Heráková -  519 515 197, 725 714 958

opatrovnictví - Lenka Valíčková, Adam Koprivňanský - 774 126 707

E.mail:  ou@klentnice.cz

ID dat.schránky: wh8budg