Obec Klentnice!

Obec náležela v roce 1322 k panství mikulovskému. Dle urbáře z roku 1414 tu byl rad - Sirotčí hrad, rychta, lázeň, rybník 35 podsedků různé velikosti obdělaných a 7 pustých. R. 1645 a následně 1663 dolehl na Klentnici tatarský nájezd, kdy zpustla téměř polovina rolí a vinic.

Farou příslušela obec  do Mikulova; v 16 stol. převládal v obci protestantismus a novokřtěnci. lokálie byla zřízena v roce 1785, na faru byla povýšena r. 1869. V obci se připomíná kostel v r. 1582.

Úřední deska

23. 2. 2018 Návrh rozpočtu 2018

15. 1. 2018 Rozpočet DSO ČISTŠÍ STŘEDNÍ PODYJÍ, MIKULOV na rok 2018

31. 10. 2017 RO č. 10

Aktuality

15. 2. 2018 Sběrný dvůr

10. 2. 2018 Fašank

23. 1. 2018 Komunální odpad

22. 1. 2018 Poplatky - odpady


Rozpočtová opatření

Není dostupný žádný aktuální záznam na rozpočtovém opatření.

obec Klentnice

Obec Klentnice
Klentnice 24
692 01  Mikulov

  starostka - Monika Blahová -  519 515 197, 724 168 194

účetní, administrativa - 519 515 197

opatrovnictví - Lenka Valíčková, Adam Koprivňanský - 774 126 707

E.mail:  ou@klentnice.cz

ID dat.schránky: wh8budg