Obec Klentnice!

Obec náležela v roce 1322 k panství mikulovskému. Dle urbáře z roku 1414 tu byl rad - Sirotčí hrad, rychta, lázeň, rybník 35 podsedků různé velikosti obdělaných a 7 pustých. R. 1645 a následně 1663 dolehl na Klentnici tatarský nájezd, kdy zpustla téměř polovina rolí a vinic.

Farou příslušela obec  do Mikulova; v 16 stol. převládal v obci protestantismus a novokřtěnci. lokálie byla zřízena v roce 1785, na faru byla povýšena r. 1869. V obci se připomíná kostel v r. 1582.

obec Klentnice

Obec Klentnice
Klentnice 24
692 01  Mikulov

 

  Starosta obce - Vladimír Slačík -  mob. 724 168 194, 519 515 171

 

                                                  Místostarostka obce - Monika Blahová                                            

účetní, administrativa - Denisa Raszyková -  mob. 725 714 958, 519 515 197

                                                                      

opatrovnictví - Lenka Valíčková, Adam Koprivňanský - 519 515 197

 

E.mail:  ou@klentnice.cz

ID dat.schránky: wh8budg